Standartlarımız

KAMU HİZMET STANDARTI UYGULAMA VE TAKİP TABLOSU

DELİİLYAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

1-Kamu Hizmetlerinde, başvuru yapılan ilk kademede sunulması ve sonuçlandırılması için gerekli tedbirler alındımı?(Yönetmelik Md. 3)

Kamu Hizmetlerinde, başvuru yapılan ilk kademede sunulması ve sonuçlandırılması için gerekli tedbirler alındı.

Hizmetlerin vatandaşa en yakın yerden sunulabilmesi amacıyla Belediyemizde sürekli bürolarda mevcuttur.

2-Vatandaşa sunulan hizmetlerin hangi birim ve görevlilerce yerine getirileceği tespit edilip, mülki idare amirine bildirildi mi?(Yönetmelik Md.3)

Vatandaşa sunulan hizmetlerin hangi birim ve görevlilerce yerine getirileceği tespit edilip, mülki idare aminine bildirildi. Belediyemizin bütün iş ve işlemleri Fen Memuru Avni DENİZ, Hesap İşleri Müdür Vekili Abdurrahman GÖLBAŞI ve Programcı Arzu Tek tarafından yürütülmektedir.

 

3- İlgili yönetmeliğin EK-2 tablosu esas alınarak kurumunuza ait kamu hizmet standart tabloları, kurum panolarında ve kurumsal internet sitelerinde duyuruldu mu? (Yönetmelik Md. 6)

İlgili yönetmeliğin Ek-2 tablosu esas alınarak kurumunuza ait kamu hizmet standart tabloları, kurumumuz panolarına asılarak duyuruldu.

 

4- Vatandaştan istenecek belgelerde ilgili yönetmelikte belirtilen hususlara riayet ediliyor mu?

Vatandaştan istenecek belgelerde ilgili yönetmelikte belirtilen hususlara riayet ediliyor.

5-Vatandaşlara başvuru esnasında işlemle ilgili mali yükümlülükler bildiriliyor mu? (Yönetmelik Md. 10)

Başvuruları esnasında, ödemek zorunda oldukları mali yükümlülükler, mevzuat dayanakları ile birlikte başvuru sahiplerine açıkça belirtilmektedir.

6-Talebi halinde başvuru sahibinin ‘Alındı Belgesi’ veriliyor mu? (Yönetmelik Md.12)

Bizzat yapılan başvurular sırasında başvurular incelenerek, anında giderilebilecek eksiklikler yazışmaya gerek kalmadan tamamlatılmaktadır. Talebi halinde başvuru sahibine alındı belgesi verilmektedir.

7-Vatandaşın müracaatının olumsuz cevap verilmesi halinde, gerekçesi, itiraz yolları ve itiraz süresi bildiriliyor mu? (Yönetmeli Md.12/3)

 

Vatandaşın müracaatının olumsuz cevap verilmesi halinde, gerekçesi, itiraz yolları ve itiraz süresi ilgili birimce vatandaşa bildirilmektedir.

   Hayati AKBULUT

 Belediye Başkanı