nikah işlemleri

      
önemli not: Belediyemizde nikah kıyılabilmesi için çiftlerden en az birinin ikamet adresi DELİİLYAS olmak zorundadır.


nikah defteri (aile cüzdanı) ücreti 140,00 tl dir

(belediyemizden başka ücret talep edilmemektetir)


18 YAŞINI DOLDURMUŞ TC VATANDAŞLARDAN NİKAH İÇİN İSTENEN BELGELER

 • 1- Nüfus cüzdanları aslı ve ikişer fotokopisi: - Çiftlerin ikisinin de resimli, deforme olmamış okunaklı T.C. Kimliği. (ehliyet, pasaport kullanılmaz)
 • 2- Fotoğraf: - Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş, cepheden,tümü aynı 5 (beş) adet vesikalık veya biyometrik fotoğraf. (Üniformalı fotoğraflar kullanılmaz. Başörtülü fotoğraflarda yüz net olarak görülmelidir.)
 • 3- Sağlık raporu: -Aile Sağlığı Hekiminiz tarafından düzenlenmiş, tarihli, imzalı ve kaşeli Evlenme Sağlık Raporu (Akdeniz anemisi dahil olmalıdır.)
 • - Alınacak sağlık raporu 6 (altı) ay geçerli olduğundan, istenilen nikah tarihini de kapsayacak şekilde, nikah öncesi son 6 ay içerisinde alınmış olmalıdır.
 • -Evlenme Sağlık Raporunda “AKDENİZ ANEMİSİ (hemoglobin elektroforezi) TARAMASI YAPILMIŞTIR.” ifadesi mutlak surette yer almalı ve aile hekimi tarafından onaylanmalıdır. 
 • not: kişilerin evlenme ehliyet belgelerini nüfus müdürlüklerinden temin etmeleri gerekmektedir. 

18 YAŞINI DOLDURMAMIŞ TC VATANDAŞLARINDAN NİKAH İÇİN İSTENEN BELGELER

Evlenecek kişiler 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Doldurmamış iseler;

 • a) 17 yaşını doldurmuş olanlar için; anne ve babanın imzalı izinleri gerekmektedir. Anne, baba gelemiyor ise noterde düzenlenen muvafakatnamenin aslı sunulacaktır.
 • b) 16 yaşını doldurmuş olanlar için; Mahkemenin vereceği "evlenebilir kararı" ile evlenme başvurusu yapılır.

ÖZEL BELGELER

İDDET KARARI: Boşandıktan ya da dul kaldıktan sonra 10 ay (300 gün) içinde evlenmek isteyen bayanlar Aile Mahkemesi'nden İddet Müddetini Kaldırma Kararı almalıdır.

YABANCI EVLİLİKLER İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

 • 1- Avrupa ülkeleri vatandaşları kendi ülkelerinden alacakları çok dilli evlenme ehliyet belgesi ve doğum belgesi ile işlem yaptıracaktır.
 • 2- Lahey sözleşmesine taraf olan ülke vatandaşları, kendi ülkelerinden alacakları APOSTİLLE ŞERHLİ EVLENME EHLİYET BELGESİ ve DOĞUM BELGESİNİ Türkiye‘deki noterden tercüme ettirmelidir. Belge tercümesi ve kimlik olarak alınacak pasaporttaki isimler birebir aynı olmalıdır. Bir harf hatası dahi olsa müracaat kabul edilemeyecektir.
 • 3- Lahey sözleşmesine taraf olmayan ülke vatandaşları, kendi ülkelerinden alacakları evlenme ehliyet belgesini ve doğum belgesini ülkelerinde bulunan Türk Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna tasdik ve tercüme ettirerek müracaatta bulunabilirler. 
 • 4-Yabancı ülke vatandaşları, Türkiye’de ise İstanbul’daki kendi konsolosluklarından alacakları evlenme ehliyet belgesini, İlçe Kaymakamlığı’na onaylattıracaklardır. İstanbul’da konsoloslukları yok ise Ankara’daki konsolosluklarından alacakları belgeyi Türk Dışişlerine tasdik ve tercüme ettirerek getirebilirler. Bu evraklarda anne ve baba adı, doğum yeri, doğum tarihi ve medeni hali açık ve net bir şekilde belli olmak zorundadır. 
 • 5- Getirilecek evlenme ehliyet belgelerinde; isim, soyisim doğum yeri ve doğum tarihi, anne ve baba adı açıkça ve hatasız olarak yazılı olmalıdır. Aksi takdirde doğum belgesi getirilmesi zorunludur. 
 • 6- Apostille Şerhli evrakların tercümesi Türkiye’de yapılmalıdır. 
 • 7- Noter onaylı pasaport tercümesi yaptırılmalıdır